PROGRAMY

ZVÍŘÁTKOV

 • 1h
 • interaktivní komentovaná ukázka 12 druhů zvířátek
 • zvířátka si děti mohou nakrmit, pohladit, pomazlit a některé i pochovat
 • dozví se mnoho zajímavých informací

Na programy je nutné se objednat předem. Během školního roku je možné nás navštívit pouze o víkendu. 

ZÁŽITEK

 • 3h
 • děti se do sytosti nabaží všech zvířátek na farmě
 • dozví se zajímavé informace
 • zahrají si hry a užijí zábavy
 • nesmí chybět svezení na poníkovi, lamatreking či hlazení a krmení zvířátek na farmě

Při slunném počasí doporučuji dát dětem s sebou ručník, plavky, opal.krém, repelent.

PROVOZNÍ ŘÁD FARMY VESELÁ ZVÍŘÁTKA

 

 • Všechny osoby před vstupem do areálu jsou povinny se seznámit s těmito bezpečnostními pravidly jízdárny.
 • Po příchodu do areálu je povinností každého se ohlásit a respektovat pokyny instruktora a jím pověřených osob.
 • Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory. Do prostorů výběhu koní, stájí, chlévů, výběhů a dalších uzavřených prostor je povolen vstup pouze na povolení a v doprovodu určené pověřené osoby provozovatele.
 • Po dobu konání prohlídky, akce jsou všichni povinni dodržovat opatření pořadatele a řídit se jeho pokyny.
 • Při jízdě na koni nepoužíváme mobilní telefon ani jiná elektronická zařízení.
 • Na Farmě veselá zvířátka se chováme klidně, neběháme, nekřičíme, a bez souhlasu instruktora zvíře nekrmíme.
 • Při příchodu ke koni ho slyšitelně oslovíme, nepřistupujeme k němu zezadu, dodržujeme bezpečnou vzdálenost.
 • V celém prostoru areálu platí přísný zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm.
 • Pro jezdecký výcvik je nutná vhodná výstroj:
 1. Jezdecká přilba (je možné si ji u nás půjčit)
 2. Pevná kotníková obuv
 3. Bezpečnostní vesta či páteřní chráničnení povinný, ale doporučuje se.
 • Návštěvníkům farmy doporučujeme pevnou obuv (ovečky či jiná zvířata Vám mohou šlápnout na nohu).
 • Návštěvníci se zavazují respektovat pokyny instruktora a jím pověřených osob, a to jak na jízdárně, v terénu, tak ve stáji či na dalších místech souvisejících s programem farmy nebo činností Farmy veselá zvířátka.
 • Jezdecký výcvik, jízda na koních a návštěva Farmy veselá zvířátka je provozována na vlastní nebezpečí účastníků. Provozovatel neručí za případné úrazy vzniklé pádem z koně, krmením či jinou manipulací se zvířaty. Jezdcům se doporučuje pojistit se proti úrazu.
 • Všechny pády, poranění a úrazy jsou účastníci povinni hlásit svému instruktorovi.

Mgr. Petra Zuntová Hromádková

K Hůrkám 135

39701 Písek

tel. 774 210 765

email: farmaveselazviratka@seznam.cz

FB: Farma veselá zvířátka


     NÁVŠTĚVY JE NUTNÉ PŘEDEM TELEFONICKY OBJEDNAT 🙂